Proposal Pembangunan Asrama Putra PPIT Imam Syafi’i Nongsa Batam

1

 

PROPOSAL PEMBANGUNAN

“ASRAMA PUTRA”

PPIT IMAM SYAFI’I NONGSA

 

I.                   MUKADDIMAH

 

الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah ta’ala yang telah memberi sebaik-baik nikmat, berupa iman dan islam, Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah mengajarkan kita agama.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

Ada tiga perkara yang aku bersumpah atasnya, dan aku akan menceritakan kepada kalian suatu perkataan, maka hafalkanlah. Beliau bersabda:Harta seorang hamba tidaklah berkurang disebabkan shodaqoh, dan tidaklah seorang hamba terzholimi dengan suatu kezholiman lalu ia bersabar dalam menghadapinya melainkan Allah menambahkan kemuliaan kepadanya, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu utk meminta-minta (kepada orang lain, pent) melainkan Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran, -atau suatu kalimat semisalnya-. Dan aku akan sampaikan kepada kalian satu perkataan kemudian hafalkanlah.” Beliau bersabda: “Sesungguhnya dunia ini hanya milik empat golongan saja:

  1. Seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu kemudian ia bertakwa kepada Rabb-nya, menyambung silaturrahim dan mengetahui hak-hak Allah, inilah kedudukan yang paling mulia.
  2. Seorang hamba yang dikaruniai ilmu tapi  tidak dikaruniai harta, kemudian dengan niat yang tulus ia berkata: ‘Jika seandainya aku mempunyai harta, maka aku akan beramal seperti amalannya si fulan itu.’  Dengan niat seperti ini, maka pahala keduanya sama.
  3. Seorang hamba yang dikaruniai harta namun tidak diberi ilmu, lalu ia membelanjakan hartanya secara serampangan tanpa dasar ilmu, ia tidak bertakwa kepada Rabbnya, tidak menyambung silaturrahim, dan tidak mengetahui hak-hak Allah, maka ia berada pada kedudukan paling rendah
  4.  Seorang hamba yang tidak dikaruniai harta dan juga ilmu oleh Allah ta’ala, lantas ia berkata: ‘Kalau seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan berbuat seperti yang dilakukan si Fulan.’ Maka ia dengan niatnya itu, menjadikan dosa keduanya sama.” (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi IV/562 no.2325, dan Ahmad IV/231 no.18194).

 

Pondok Pesantren Imam syafi’i adalah lembaga yang memadukan kurikulum agama dan umum mulai dari tingkat Tsanawiyah dan Aliyah dan sebagai tempat mulia yang dimuliakan oleh kaum muslimin untuk menimba ilmu, mencetak generasi masa depan, sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar yang berjenjang dan berkesinambungan berlandaskan Alquran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat.

Membangun  Asrama sebagai tempat tinggal para santri sangat mendesak untuk segera direalisasikan  yang Insyaallah   dapat menampung sekitar 420 santri.

II.                TUJUAN

Tujuan Pembangunan Asrama Putra PPIT Imam Syafi’i adalah:

  1. Sebagai tempat tinggal Para santri
  2. Untuk Mendukung Kegiatan Belajar Mengajar di lingkungan Pesantren
  3. Sebagai sarana pendukung  terwujudnya Islamic Centre yang ideal dalam menerapkan nilai – nila pondok Pesantren berdasarkan pemahaman yang benar
  4. Sebagai wadah untuk mempersiapkan dan mencetak generasi muda yang creative, inovatif,  dan berdedikasi tinggi serta  memiliki integritas moral dan keimanan terhadap agama, nusa dan bangsa.
  5. Sebagai wadah untuk membendung dekadensi moral yang bersifat destruktif terhadap lingkungan dan interaksi sosial

 

III.             LAHAN DAN LOKASI PEMBANGUNAN

Pembangunan Asrama Santri berada dilokasi Yayasan Islam Al-Kahfi Batam yang merupakan wakaf dari kaum muslimin, terletak di sebelah gedung SMPIT di komplek  PPIT Imam Syafi’i Nongsa Batam.

Alamat lokasi pembangunan Asrama Putra adalah: JL. Hang Lekiu No. 02 Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam.

IV.              RENCANA LUAS BANGUNAN DAN DAYA TAMPUNG

Luas bangunan Asrama Putra adalah 25m2 x 36m2 pada lahan terpadu seluas 15.000m2 dan akan menampung 420 santri putra.

 

V.                 PANITIA PEMBANGUNAN

Panitia Pembangunan Asrama Putra PPIT Imam Syafi’i Nongsa Batam adalah:

Penasehat                                                                 Penanggung Jawab

Ust. Abu Fairuz Ahmad Ridwan Lc, MA                  Asep Hidayat

Ust. Abu Nida Abdul Wahab                                      Najaruddin

 

Pelaksana

Ketua                          : Demi Hasfinul Nasution

Wakil Ketua               : Yusuf Iskandar

Sekretaris I                : Deddy Bahagia

Sekretaris II               : Hamdani muhammad

Bendahara I               : Mohammad Rizal Chery

Bendahara II             : Suhana

Desain Arsitektur     : Ir. Iran Dahlan

 

Seksi Dana dan Usaha:                           Perlengkapan

Mohammad Rizal Chery                               Sugeng Ariyadi

HM. Doni                                                        Muhammad Zainul

Edy Hermansyah                                            Suyatno

Sofyan Trijito

 

Publikasi:                                                    Pengawas

Heri Sumartono                                             Muliawan

Setio Suprapto                                                Ketut Bahagia

Ahmad Baihaqi                                              Fauzan

 

 VI.              RENCANA PEMBANGUNAN

Pembangunan Asrama Putra PPIT Imam Syafi’i Sudah dimulai sejak tanggal 1 Juli 2013. Dan adakan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan  dan kondisi keuangan Yayasan Islam Alkahfi dan muhsinin yang menginfakkan  sebagian hartanya untuk pembangunan ini.

Dana yang diperlukan untuk pembangunan adalah: Rp 3.747.087.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Ttujuh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan Perincian yang terlampir pada lampiran dua.

VII.           DESAIN ARSITEKTUR

Desain gambar (arsitektur) Pembangunan Asrama Putra PPIT Imam Syafi’i Nongsa Sebagaimana terlampir.

VIII.        PENUTUP

Demikian Proposal Pembangunan Asrama PPIT Imam Syafi’i Nongsa Bata mini dibuat dengan sesungguhnya. Semoga Allah Ta’ala melapangkan jalan dan memudahkan pembangunannya.

Hanya kepada Allah Ta’ala kami memohon pertolongan, agar proyek  pembangunan ini terwujud.

 

Bagi Mukhsinin yang ingin menginfaqkan hartanya guna kelancaran pembangunan Asrama PPIT Imam Syafii ini dapat ditujukan melalui:

Bank Mandiri: 109.001.3831.888  Yayasan Islam Alkahfi

Bank BNI: 668.668.9982 Yayasan Islam Al Kahfi            

Bank BCA: 061.241.7880 Tadi Sunarno

Semoga Allah Ta’ala memudahkan langkah dan memberkati upaya pembangunan ini amiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Batam, 1 Agustus 2014

Panitia Pembangunan

 

DEMI HASPINUL NASUTION                                                         DEDDY BAHAGIA

Ketua Panitia                                                                                           Sekretaris Panitia

 

Mengetahui

Yayasan Islam Al-Kahfi Batam

 

Ust. AHMAD RIDWAN Lc, MA                                             ASEP HIDAYAT

                    Pembina Yayasan                                                          Ketua Yayasan

Untuk info selengkapnya, silakan download file proposal di bawah ini.
PROPOSAL PEMBANGUNAN ASRAMA PPIT IMAM SYAFII_BATAM

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.